Google Apps Suite

รวมทุกอย่างที่โรงเรียนของคุณต้องการ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ของ Google เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสำหรับครูอาจารย์และนักเรียน ที่ให้ได้ใช้กันฟรี ๆ ไม่ว่าจะเป็น Gmail สำหรับองค์กรแบบไม่จำกัดพื้นที่ ห้องเรียนออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ตลอดเวลา คุณครูสามารถมอบหมายงาน การบ้าน แบบทดสอบ ตรวจการบ้าน ให้คะแนนพร้อมแจ้งผลให้นักเรียนทราบ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรี ที่สามารถแบ่งปันกันได้ เรียกใช้งานจากที่ไหนก็ได้ จากอุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้ที่มีบราวเซอร์ พร้อมมีระบบสำรองข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัย ไม่ต้องกลัวข้อมูลหาย ดูปฏิทินของผู้เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายในเวลาที่ทุกคนว่างตรงกัน สร้าง แบ่งปัน เอกสารออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร กระดานคำนวณ สไลด์ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย