ติดต่อหัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ

แจ้งปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ถึงหัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการโดยตรง

โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)
captcha
Reload
กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115 โทรสาร 0-7428-2070 วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.
Copyright © 2017 ac-service. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Scroll to top