บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ...

  • นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.
  • ลูกค้ารายหน่วยงาน
  • บุคคลทั่วไป

แผนอบรมบุคคลทั่วไป ดาวน์โหลด

แผนอบรมนักศึกษา ม.อ.ดาวน์โหลด

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสมัครอบรม http://training.cc.psu.ac.th

Scroll to top