งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115  โทรสาร 0-7428-2070 
วันเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30-16:30 น.

การเดินทาง

  • กรณีโดยสารโดยรถประจำทาง

    • ให้ลงป้ายหน้าห้างโลตัส/หน้าโรงพยาบาล ม.อ. แล้วเดินผ่านหน้าโรงพยาบาล ม.อ. (รายละเอียดตามแผนที่)

  • กรณีขับรถมาเอง
      • การเดินทาง ดูรายละเอียดตามแผนที่ (พิกัด 7.008797, 100.498001)
      • สถานที่จอดรถ จอดที่ศูนย์กีฬา (อัตราค่าจอดรถ 30 บาท/วัน/คัน)

*** ห้ามจอดรถ บริเวณที่มีป้ายห้ามจอด มิฉะนั้นจะโดนล็อคล้อ และจ่ายค่าปรับ 300 บาท/คัน ***


 

Scroll to top